Belirsizlik Hesaplama Örnekleri

Laboratuvarda yapılan test-ölçüm-analiz metotları belirsizlik hesaplama örnekleri aşağıda paylaşıma sunulmuştur. Belirsizlik hesaplanması ile ilgili sorularınızı maille sorup destek alabilirsiniz.

1- Temel Belirsizlik Hesaplama Örnekleri
Tartım Belirsizliği Belirsizlik_MV_CRM
Hacim Belirsizliği
Sertifikalı Referans Madde Belirsizliği
2- Ölçüm Metotları Belirsizlik Hesaplama Örnekleri
Sıcaklık Ölçümü Belirsizliği Belirsizlik_ÖLÇÜM
İletkenlik Ölçümü Belirsizliği
pH Ölçümü Belirsizliği
3- Gravimetrik Tayin Belirsizlik Hesaplama Örnekleri
Standart Çözelti Belirsizliği Belirsizlik_STANDART_HAZ.
Nem Tayini Belirsizliği Belirsizlik_GRAV
Askıda Katı Madde Belirsizliği
4- Volumetrik Analizlerde Belirsizlik Hesaplama Örnekleri
Atık Suda Kimyasl Oksijen Tayini Belirsizliği Belirsizlik_KOI
İçme Sularında Klorür Tayini Belirsizliği Belirsizlik_Klorur_AgNO3
5- Cihazla Yapılan Analizlerde Belirsizlik Hesaplama Örnekleri
UV-Spektrometrik Analiz Belirsizlik Hesaplanması (Krom 6) Belirsizlik_KROM_6
AAS Spektrometrik Analiz Belirsizlik Hesaplanması (Gıdada Pb) Belirsizlik_Gıda_Cd
ICP-OES Analiz Belirsizlik Hesaplanması (Atık Çamurda Metal Tayaini) Belirsizlik_ICP_OES
HPLC Kromatografik Analiz Belirsizlik Hesaplanması (Aflatoksin Analizi) Belirsizlik_AFLATOKSİN
İbrahim Akdağ
Tel/Fax: 0212-698 73 01 / GSM : 0505-652 78 14
Atakent Mah. Akasya Sk. B-32 D.14 34303 Küçükçekmece-İSTANBUL
ibrahim@uzmanakreditasyon.com, ibrahim2992@gmail.com