Kuruluş Amacımız

Firmamız ülkemizde faaliyet gösteren her türlü test ve analiz laboratuarlarının uluslararası kalitede hizmet sunmaları için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetini bilimsel yöntemlerle uygun koşullarda sunmak amacıyla kurulmuştur.

Günümüz rekabetçi ortamında firmaların ayakta kalabilmeleri ve gelişmelerini sürdürülebilmeleri için ürettikleri ürün ve/veya hizmetin istenen kalitede olması gerekmektedir. Bir üretim tesisinde kalitenin sağlanması kalite güvence organizasyonunun ve kalite kontrol laboratuarının görevidir. Genel olarak kalitenin kontrolünü yapan kalite kontrol laboratuarının kalitesi, kalite kontrol laboratuarlarında yapılan test ve ölçümlerin kalitesi ile (güvenilirliğini ve doğruluğu ile) doğrudan ilişkilidir.

Kalite kontrol laboratuarları yaptıkları test ve analizlerin istenen kalitede olmasını sağlamak için değişik araçlardan yararlanmaktadırlar. Günümüzde kabul gören en gelişmiş yöntem laboratuvarın yaptığı test ve ölçümlerle ilgili yeterliliğinin bağımsız kurumlar tarafından onaylanmasıdır (Laboratuar akreditasyonu). Bir laboratuar yaptığı test ve analizlerle ilgili yeterli olduğunu kanıtlayarak müşterilerine karşı güven verebilir.

  Bir laboratuarın güvenilir (doğru ve tekrarlanabilir) test ve analiz yapabilmesi için kullandığı araçlar:
 • Amaca uygun analiz metodunun seçilmesi
 • Analiz yapan elemanın yeterli eğitim ve deneyime sahip olması
 • Metodun valide edilmesi (performansının ölçülmesi- Metot Validasyonu)
 • Kullandığı cihazların valide edilmiş olması(Cihaz Validasyonu)
 • Yaptığı ölçümün kalitesinin ölçülmesi (Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması)
 • Kalite Kontrol Prosedürlerinin kullanılması

Bir kalite kontrol laboratuarı yukarıda belirtilen koşulları sağladığı ölçüde güvenilir analiz yapabilir. Firmamız profesyonel bilgi ve deneyimlerini, test ve analiz laboratuarlarının hizmetine etkin olarak sunmayı hedef edinmiştir.

Bu amaçla;
 • Kaliteli ve güvenli bir yaşam için gerekli olan kaliteyi sağlayacak test ve analiz için doğru çözümler sunmak
 • Kalite için insan faktörünün öneminin bilincinde olarak ve gelişen teknolojiye uygun eğitim ihtiyaçlarını sağlamak
 • Laboratuarların uluslararası kalitede test ve analiz hizmeti sunabilmeleri için gerekli teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak

Misyonumuz:

Ülkemizde faaliyet gösteren her türlü test ve analiz laboratuarlarının uluslar arası kalitede ve amaca uygun özellikte hizmet sunmaları için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetini bilimsel yöntemlerle uygun koşullarda sunmaktır.

Vizyonumuz:

Profesyonel bilgi ve deneyimlerimizi, test ve analiz laboratuarlarının hizmetine etkin olarak sunan ortak olmaktır.

Özgeçmiş

İbrahim AKDAĞ

1977 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesini Kimya Mühendisi olarak bitirdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra mesleki yaşamına 1979 yılında LEVER TEMİZLİK MADDELERİ SAN. A.Ş. de Kalite Kontrol Mühendis olarak çalışmaya başladı.

1980–1990 TUBITAK MALZEME ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ Araştırma Asistanı Analitik Kimya ve Korozyon Gurubunda Araştırma Asistanı ve Uzmanı olarak görev yaptı.

1990–1994 yılları arasında NEL NÜKLEER ELEKTRONİK A.Ş.-İSTANBUL firmasında Analitik Cihazlar Satış Müdürü (Analitik Cihazlar Satış Uygulama ve Eğitimi ) olarak çalıştı.

1995–1999 yılları arasında ANAMED A.Ş. firmasında Satış ve Pazarlama Müdürü (Analitik Cihazlar Satış Eğitim ve Uygulama) olarak çalıştı.

15 Kasım 1999 yılından itibaren TUBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Kimya Metroloji Laboratuvarlarının kurulmasında sorumlu olarak çalıştı.

Özgeçmişi İndirin

Bilgi ve Deneyimleri:

 • 1980-1990 Yılları arasında TÜBİTAK ‘ta Araştırma Uzmanı çalışmaları sırasında çeşitli analiz konularında analitik problem çözme, metot geliştirme konularında deneyim kazanmıştır.
 • 1990-1999 Yılları arasında analitik cihaz satış, montaj, eğitim ve uygulama konularında çalışmam sonucu , değişik sektördeki firma ve laboratuvarlar için cihaz seçimi, cihaz montaj, validasyon ve kalibrasyon, kullanıcı eğitim ve analitik uygulamalar konusunda deneyim kazanmıştır.
 • 1999–2005 Yılları arasında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde, genel metroloji, kimyasal metroloji, labortatuvar kalite sistemi kurulması, laboratuvar akreditasyonu, cihaz ve metot validasyonu, laboratuvarlar arası karşılaştırmaların (Yeterlilik Testleri) düzenlenmesi ve yürütülmesi konularında bilgi ve deneyim kazanmıştır.
 • Kimyasal Metroloji laboratuarlarının kurulmasında sorumlu olarak çalışmıştır. BU dönemde kimyasal metroloji , cihaz ve metot validasyonu, kalibrasyon, ölçüm belirsizliği konularında eğitim ve seminerler düzenlemiştir. 2001–2005 yılları arasında Cihaz Validasyonu, Metot Validasyonu, Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizliği eğitimleri vermektedir. (Değişik sektörlerden yaklaşık 200 kişiye eğitim vermiştir.) 2000 yılından itibaren ulusal düzeyde laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (Yeterlilik testleri ) düzenleyerek yürütmektedir. ISO 17025 standardına göre akredite olmak isteyen laboratuvarlar için kalite sistemi kurulması ve teknik koşulların sağlanması için danışmalık hizmeti vermektedir.  UME’ de yaptıkları (1999-2005)

 • UME Görevi: Kimya Grup Sorumlusu(2002-2004)
 • Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizliği Hesaplamaları Eğitimi (2001 Yılından beri)
 • Metot Validasyonu Eğitimi (2001 Yılından beri)
 • Cihaz Validasyonu Eğitimi (2001 Yılından beri)
 • Yeterlilik Testleri Düzenlenmesi (2000 Yılından beri)
 • ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu için Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği hesaplamaları konusunda danışmanlık hizmetleri (2001 yılından beri toplam 9 laboratuar)
 • EURACHEM-Türkiye Komitesi Çalışma Grubu Faaliyetleri (Eğitim Öğretim, Ölçüm Belirsizliği ve Metot Validasyonu Çalışma Grubu Faaliyetleri)
 • Uluslar Arası Metroloji Örgütü CCQM ve EURACHEM-Türkiye temsilcisi
 • TÜRKAK Kimyasal Analiz Laboratuvarı Sektör Komitesi Üyesi
 • TURKAK Teknik Denetçisi
 • 15 Ağustos 2005 tarihinden itibaren UZMAN KALİTE EĞİTİM DANISMANLIK firmasını kurarak Laboratuvar Akreditasyonu konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. 1 haziran 2007 tarihinden itibaren hizmetlerine Uzman Akreditasyon Danışmanlık firması olarak devam etmektedir.  Sertifikaları

  İbrahim Akdağ
  GSM : 0505-652 78 14
  Atakent Mah. Akasya Sk. B-32 D.14 34303 Küçükçekmece-İSTANBUL
  ibrahim2992@gmail.com